بیماران ما روند بهبود را به سرعت مشاهده می کنند

فاطمه محمدی


دقیقا 20 فروردین 1400 من با مشکل DKA به ایشون مراجعه کردمایشون با صبر و بردباریشون باعث شدن منی که در چند قدمی کمای دیابتی بودم نجات پیدا کنم و الان قندم خیلی نرمال شده و روزانه 4 کیلومتر پیاده روی میکنم بدون هیچ خستگی و بدون انرژی بودن صمیمانه از ایشون ممنونم و امیدوارم در مسیر پیش روشون کلیییی بدرخشند به شدت دوستشون دارم
س انتظاری


بسیار پزشک خاذق و با معلوماتی هستند که مشابهشون خیلی کم هست و هرچقدر از علم ایشون بگم باز هم کم هست.
یزدانی


مشکلات هورمونی- عالی
Mohammad Mahdi


مادرم بیمار خانم دکتر هستن برای دیابتشون و عالی هستن این استاد بزرگوار
زهرا سلیمان نژاد


بیماری کم کاری تیروئید داشتم و الان تحت درمانم. خانم دکتر بسیار صبور و مهربان و خوش برخورد هستند
جبرئیل زرهدار


سلام تیروئید دیده شدن خون درحلق